Human iPSC-Derived Hippocampal Spheroids: An Innovative Tool for Stratifying Alzheimer Disease Patient-Specific Cellular Phenotypes and Developing Therapies

Yuriy Pomeshchik, Oxana Klementieva, Jeovanis Gil, Isak Martinsson, Marita Grønning Hansen, Tessa de Vries, Anna Sancho-Balsells, Kaspar Russ, Ekaterina Savchenko, Anna Collin, Ana Rita Vaz, Silvia Bagnoli, Benedetta Nacmias, Claire Rampon, Sandro Sorbi, Dora Brites, György Marko-Varga, Zaal Kokaia, Melinda Rezeli, Gunnar K. GourasLaurent Roybon

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

11 Citeringar (SciVal)

Sammanfattning

In this article, Roybon and colleagues developed a protocol to efficiently and rapidly generate hippocampus neurons from human induced pluripotent stem cells, which they used to model Alzheimer disease and develop a gene therapy approach to modulate the expression of genes involved in synaptic transmission.

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)256-273
Antal sidor18
TidskriftStem Cell Reports
Volym15
Utgåva1
DOI
StatusPublished - 2020

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Neurovetenskaper
  • Cell- och molekylärbiologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Human iPSC-Derived Hippocampal Spheroids: An Innovative Tool for Stratifying Alzheimer Disease Patient-Specific Cellular Phenotypes and Developing Therapies”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här