Human Resources and Innovative Behaviour: Improving Nursing Performance

Matthew Xerri, Stuart Reid

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

739 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Human Resources and Innovative Behaviour: Improving Nursing Performance”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Psychology