Human S100A9 Protein Is Stabilized by Inflammatory Stimuli via the Formation of Proteolytically-Resistant Homodimers.

Matteo Riva, Zhifei He, Eva Källberg, Fredrik Ivars, Tomas Leanderson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

26 Citeringar (SciVal)
151 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Human S100A9 Protein Is Stabilized by Inflammatory Stimuli via the Formation of Proteolytically-Resistant Homodimers.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap