Human S100A9 Protein Is Stabilized by Inflammatory Stimuli via the Formation of Proteolytically-Resistant Homodimers.

Matteo Riva, Zhifei He, Eva Källberg, Fredrik Ivars, Tomas Leanderson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

26 Citeringar (SciVal)
144 Nedladdningar (Pure)

Sökresultat

 • 2016

  S100A9 in inflammation

  He, Z., 2016, Lund: Lund University: Faculty of Medicine. 62 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

  Öppen tillgång
  Fil
  324 Nedladdningar (Pure)