Human sickness detection is not dependent on cultural experience

Artin Arshamian, Tina Sundelin, Ewelina Wnuk, Carolyn O'Meara, Niclas Burenhult, Gabriela Garrido Rodriguez, Mats Lekander, Mats J. Olsson, Julie Lasselin, John Axelsson, Asifa Majid

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

2 Citeringar (SciVal)

Sökresultat