Human sickness detection is not dependent on cultural experience

Artin Arshamian, Tina Sundelin, Ewelina Wnuk, Carolyn O'Meara, Niclas Burenhult, Gabriela Garrido Rodriguez, Mats Lekander, Mats J. Olsson, Julie Lasselin, John Axelsson, Asifa Majid

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

2 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Human sickness detection is not dependent on cultural experience”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Agrikultur & biologi

Medicin och livsvetenskap