Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Human stem cell-derived GABAergic neurons functionally integrate into human neuronal networks”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap