Humaniora i välfärdssamhället: Kunskapshistorier om efterkrigstiden

Johan Östling (redaktör), Anton Jansson (redaktör), Ragni Svensson Stringberg (redaktör)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)ForskningPeer review

69 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Humaniora genomgick en djupgående förändring under efterkrigstiden, både som vetenskapsfält och kulturell företeelse. Av många kom humanistiska studier gradvis att uppfattas som en överflödig lyxföreteelse och klassisk bildning tappade mark i utbildningssystemet. Naturvetenskap, medicin och samhällsvetenskap hade avgjort lättare att motivera sin existens i folkhemmets Sverige. Men även om humaniora kan sägas ha varit på defensiven, så är detta långtifrån hela bilden. Denna antologi visar tvärtom att det humanistiska kunskapsområdet gjorde sig starkt gällande i efterkrigstidens välfärdssamhälle.

Humaniora i välfärdssamhället innehåller texter om brott och straff, skola och pedagogik, kristendom och sekularisering, invandring och tvåspråkighet, kulturarv och stadsförnyelse, miljödebatt och ekologi, försvar och propaganda, press och bokmarknad, folkhemmets samhällsvisioner och reformpolitik. Tillsammans visar de hur humanister och humanistisk kunskap i allra högsta grad var verksamma i och påverkade Sverige från 1940-talet till 1980-talet. Boken knyter an till de internationella forskningsfälten kunskapshistoria och humanioras historia och innehåller bidrag av ett tjugotal svenska forskare från ett antal olika discipliner och lärosäten. Sammantaget ger den inte bara en mångskiftande bild av humanioras utveckling och status utan också ett nytt intressant perspektiv på den svenska efterkrigstiden.

Antologin är en uppföljning till Johan Östlings, Anton Janssons och Ragni Svensson Stringbergs monografi "Humanister i offentligheten" (2022) .
Originalspråksvenska
UtgivningsortGöteborg & Stockholm
FörlagMakadam förlag
Antal sidor387
ISBN (elektroniskt)9789170619014
ISBN (tryckt)9789170614019
DOI
StatusPublished - 2023 sep.
EvenemangHumaniora i välfärdssamhället: Efterkrigstidens kunskapshistorier - Digitalt
Varaktighet: 2021 mars 232021 mars 24

Publikationsserier

NamnKriterium
Volym49
ISSN (tryckt)2002-2131

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Historia

Fria nyckelord

  • kunskapshistoria
  • humanioras historia
  • humaniora
  • efterkrigstiden
  • Sverige
  • välfärdssamhället

Citera det här