Humanistisk kunskap och kompetens: En rapport om alumners nytta av studier i humaniora och teologi

Forskningsoutput: Bok/rapportRapportForskning

1197 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Rapporten Humanistisk kunskap och kompetens presenterar och analyserar resultaten från en omfattande alumnundersökning riktad till Lunds universitets humaniora- och teologistudenter genomförd 2019. Undersökningen hade ett särskilt fokus på arbetsmarknad och arbetslivskoppling, men ställde även bredare frågor om humanistiska kompetenser och identitet.
I rapportens första del redovisas vad alumnerna uppfattar som värdet med studier i humaniora och teologi samt vilka erfarenheter de har av studiernas relevans och gångbarhet på arbetsmarknaden. Den andra delen syftar till att placera analysen av enkät- och intervjusvar i en större kontext om humanioras roll i samhället. Undersökningen bekräftar att humanistiska studier tillhandahåller nytta såväl i som utanför arbetslivet och är lönsamma för individ och samhälle. Resultaten kan därmed tolkas i linje med en mer positiv syn på humanioras samhällsrelevans som gjort sig gällande under det senaste decenniet.
Originalspråksvenska
FörlagHumanistiska och teologiska fakulteterna, Lunds universitet
Antal sidor79
ISBN (elektroniskt)978-91-89213-80-7
ISBN (tryckt)978-91-89213-79-1
StatusPublished - 2021 apr. 30

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora
  • Utbildningsvetenskap

Citera det här