"Hund" oder "Hündin", "Katze" oder "Kater"? Zum Verhältnis von Genus und Sexus in Tierverkaufsanzeigen

Mikael Nystrand, Britt-Marie Ek

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråktyska
Sidor (från-till)200-222
TidskriftModerna Språk
Volym115
NummerNo 4
StatusPublished - 2021 dec. 30

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Språkstudier

Citera det här