Huntington’s disease among immigrant groups and Swedish-born individuals: a cohort study of all adults 18 years of age and older in Sweden

Per Wändell, Sten Fredrikson, Axel C. Carlsson, Xinjun Li, Jan Sundquist, Kristina Sundquist

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Huntington’s disease among immigrant groups and Swedish-born individuals: a cohort study of all adults 18 years of age and older in Sweden”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap