Hur ange objektet vid fastighetsöverlåtelse? Vad följer av formkravet och hur ska det tolkas? En diskussion i ljuset av rekvisit och några domstolsavgöranden

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Sammanfattning

Vad är det som överlåts vid en transaktion avseende fast egendom? Ofta vållar
den frågan inte några svårigheter att besvara och innebörden framgår vanligtvis tydligt av såväl köpeavtal som köpebrev. Men vad gäller i det fall parterna
inte tillräckligt tydligt har formulerat köpeobjektet i avtalet, om parterna inte är
överens om vad som ingår i överlåtelsen eller om formuleringarna ser olika ut i
köpeavtal och köpebrev? Föreliggande artikel grundar sig huvudsakligen i det
förhållande att det inte är ett krav för giltig överlåtelsehandling att överlåtelseobjektet anges på ett visst sätt och att det finns ett antal intressanta avgöranden
härom, men frågan är intressant även – och kanske inte minst – i ljuset av en
eventuell digitalisering. Vad händer när fastighetsöverlåtelse ev. kommer att
kunna ske digitalt, kommer innehållet i formkraven att påverkas?
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)374-390
Antal sidor17
TidskriftJuridisk tidskrift vid Stockholms Universitet
Volym2023/24
Nummer2
StatusPublished - 2024

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik (exklusive juridik och samhälle)

Citera det här