Hur fungerar kollektivtrafiksystemet i Jönköping enligt förarna? En kvalitativ undersökning

Kristina Johansson, Helena Svensson

Forskningsoutput: Bok/rapportRapportForskning

Originalspråksvenska
FörlagLunds tekniska högskola, instutionen för teknik och samhälle, trafik och väg
Antal sidor46
VolymBulletin 164
StatusPublished - 1998

Publikationsserier

Namn3137 / 3000
VolymBulletin 164
ISSN (tryckt)0346-6256

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Infrastrukturteknik

Citera det här