Hur stor är en rimlig statsskuld för Sverige?

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpressForskning

Sammanfattning

Hur stor bör den svenska statsskulden vara? I dag finns en livlig debatt kring frågan, knuten till överskottsmålets vara eller inte vara. Den ekonomiska litteraturen ger inget klart svar. Storleken på den ”optimala” eller lämpliga statsskulden beror på både vilken teori eller riktlinje som är utgångspunkten och vilken empirisk metod som används. Vi argumenterar för att statsskulden mätt som Maastrichtskulden bör uppgå till mellan 20 och 30 procent av BNP. Denna nivå på statsskulden ger Sverige ett handlingsutrymme för att hantera en större framtida ekonomisk kris.
Originalspråksvenska
Sidor82-87
Antal sidor6
Volym44
Nej4
SpecialistpublikationEkonomisk Debatt
StatusPublished - 2016 juni 1

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Nationalekonomi

Nyckelord

  • statsskuld
  • ekonomisk kris

Citera det här