Hydration, pore structure, and related moisture properties of fly ash blended cement-based materials: Experimental methods and laboratory measurements

Bidragets översatta titel : Hydratation, porstruktur och relaterade fuktegenskaper hos cementbaserade material med flygaska: Experimentella metoder och laborativa mätningar

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

447 Nedladdningar (Pure)

Sökresultat