Hydrogen-atom and oxygen-atom transfer reactivities of iron(

Sandip Munshi, Arup Sinha, Solomon Yiga, Sridhar Banerjee, Reena Singh, Md Kamal Hossain, Matti Haukka, Andrei Felipe Valiati, Ricardo Dagnoni Huelsmann, Edmar Martendal, Rosely Peralta, Fernando Xavier, Ola F. Wendt, Tapan K. Paine, Ebbe Nordlander

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Hydrogen-atom and oxygen-atom transfer reactivities of iron(”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar