Hydrogenolysis of ethane on silica-supported cobalt catalysts

D Lomot, W Juszczyk, Z Karpinski, Ragnar Larsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

13 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Hydrogenolysis of ethane on silica-supported cobalt catalysts”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Fysik och astronomi

Kemiska föreningar