Hydrogeochemical study on the contamination of water resources in a part of Tarkwa mining area, Western Ghana

Prosun Bhattacharya, Ondra Sracek, Bjorn Eldvall, Ragnar Asklund, Gerhard Barmen, Gunnar Jacks, John Koku, Jan-Erik Gustafsson, Nandita Singh, Berit Brokking Balfors

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

39 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Hydrogeochemical study on the contamination of water resources in a part of Tarkwa mining area, Western Ghana”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap