Hydrogeological and hydrochemical features of an area polluted by heavy metals in central Nicaragua

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

10 Citeringar (SciVal)
200 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Hydrogeological and hydrochemical features of an area polluted by heavy metals in central Nicaragua”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap