Hydrological effects of water harvesting techniques

Slah Nasri

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish
Avhandlingen behandlar olika tekniker för regnvatteninsamling i Tunisien och dessas effekt på lokala vattenbalanser och erosion. Tabias, terrassering och småskaliga dammar undersöks. Relevanta hydrologiska processer observeras och modelleras med olika typer av modeller.
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Avdelningen för Teknisk vattenresurslära
Handledare
  • [unknown], [unknown], handledare, Extern person
Tilldelningsdatum2002 okt 11
Förlag
StatusPublished - 2002

Bibliografisk information

Defence details

Date: 2002-10-11
Time: 10:15
Place: Knut Wiksells rum, Ideon, Scheelevägen 17, Lund

External reviewer(s)

Name: Job, Jean-Olivier
Title: Prof
Affiliation: Lebanon

---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Vattenteknik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Hydrological effects of water harvesting techniques”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här