Hydrolytic properties of a beta-mannosidase purified from Aspergillus niger. J. Biotechnol. 75: 281-289.

Pia Ademark, Jon Lundqvist, Per Hägglund, M Tenkanen, N Torto, Folke Tjerneld, Henrik Stålbrand

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

50 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Hydrolytic properties of a beta-mannosidase purified from Aspergillus niger. J. Biotechnol. 75: 281-289.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar

Ingenjörs- och materialvetenskap

Medicin och livsvetenskap