Hyperfine splitting effects in string hadronization

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Subatomär fysik

Citera det här