Hyperfine structure and hyperfine coherent properties of praseodymium in single-crystalline La-2(WO4)(3) by hole-burning and photon-echo techniques

O. Guillot-Noel, Ph. Goldner, F. Beaudoux, Y. Le Du, J. Lejay, Atia Amari, Andreas Walther, Lars Rippe, Stefan Kröll

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Hyperfine structure and hyperfine coherent properties of praseodymium in single-crystalline La-2(WO4)(3) by hole-burning and photon-echo techniques”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar

Fysik och astronomi