Hyperfine-structure and Radiative-lifetime Determination For the 4d106p2p States of Neutral Silver Using Pulsed Laser Spectroscopy

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

129 Nedladdningar (Pure)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)5457-5463
TidskriftPhysical Review A (Atomic, Molecular and Optical Physics)
Volym42
Utgåva9
DOI
StatusPublished - 1990

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Atom- och molekylfysik och optik

Citera det här