Hyperfine structure of metastable states of barium studied by atomic-beam magnetic-resonance with laser detection

M Gustavsson, I Lindgren, G Olsson, A Rosen, Sune Svanberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Hyperfine structure of metastable states of barium studied by atomic-beam magnetic-resonance with laser detection”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi