Hypertension and cardiovascular diseases in Swedish persons with haemophilia — A longitudinal registry study

Susanna Lövdahl, Karin M. Henriksson, Fariba Baghaei, Margareta Holmström, Erik Berntorp, Jan Astermark

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Hypertension and cardiovascular diseases in Swedish persons with haemophilia — A longitudinal registry study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Agricultural and Biological Sciences

Nursing and Health Professions

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science