Hypertension and Diabetes Mellitus are Features of Vascular Dementia, Not Alzheimer´s Disease

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
TidskriftJournal of Neurology & Neurophysiology
Volym10
Utgåva1
DOI
StatusPublished - 2019 jan 19

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Klinisk laboratoriemedicin

Citera det här