Hypothalamic expression of mutant huntingtin contributes to the development of depressive-like behavior in the BAC transgenic mouse model of Huntingtons disease

Sofia Hult Lundh, Nathalie Nilsson, Rana Soylu, Deniz Kirik, Åsa Petersén

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

231 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Hypothalamic expression of mutant huntingtin contributes to the development of depressive-like behavior in the BAC transgenic mouse model of Huntingtons disease”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap