Hypoxia-Induced Reactivity of Tumor-Associated Astrocytes Affects Glioma Cell Properties

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Hypoxia-Induced Reactivity of Tumor-Associated Astrocytes Affects Glioma Cell Properties”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar