Hypoxic conditions induce a cancer-like phenotype in human breast epithelial cells.

Marica Vaapil, Karolina Helczynska, René Villadsen, Ole W Petersen, Elisabet Johansson, Siv Beckman, Christer Larsson, Sven Påhlman, Annika Jögi

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

231 Nedladdningar (Pure)

Sökresultat