Hypoxic syncope in a competitive breath-hold diver with elevation of the brain damage marker S100B.

Mats Linér, Johan Andersson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

12 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Hypoxic syncope in a competitive breath-hold diver with elevation of the brain damage marker S100B.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap