I dialog med Proust. Den danske Proustreception gennem hundrede år

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Sammanfattning

Abstract in Danish
I dialog med Proust aktualiserer den franske forfatter Marcel Prousts betydning for Danmark. Afhandlingen leverer et nyt kapitel til dansk- litteratur- og åndshistorie. For første gang blotlægges den franske forfatters indvirkning på dansk litteratur og kultur. Det forsknings- og formidlingsmæssige sigte er at kaste lys over den påvirkning og indflydelse, som Prousts verdensberømte roman À la recherche du temps perdu (1913-27) har øvet på danske kritikere, litterater, forfattere og kunstnere fra Kai Friis Møller til Jesper Christiansen fra den blev oversat i 1930'erne og læst og beskrevet op gennem århundredet. Afhandlingen viser på hvilke måder den danske reception har medvirket til at ændre opfattelsen af Proust, således at På sporet af den tabte tid i dag fremstår som et langt mere flertydigt værk end før - med fremtiden for sig på danske grund.

Popular Abstract in Danish
I dialog med Proust undersøger den franske forfatter Marcel Prousts betydning for Danmark. Det er første gang man kan læse om danskernes forhold til hans indflydelsesrige roman På sporet af den tabte tid. Afhandlingen beskriver modtagelsen af Proust og hvordan hans romans indflydelse op danske forfattere har medvirket til at gøre ham til en ny og anden, mere mangefacetteret og permanent aktuel forfatter i de skandinaviske lande.
Originalspråkdanska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Litteraturvetenskap
Handledare
  • Schönström, Rikard, handledare
Tilldelningsdatum2015 sep 19
Förlag
Tryckta ISBN9788779173897
StatusPublished - 2015

Bibliografisk information

Defence details

Date: 2015-09-19
Time: 10:15
Place: Hörsalen, Humanisthuset, Språk- och litteraturcentrum, Helgonabacken 12

External reviewer(s)

Name: Gundersen, Karin
Title: Professor
Affiliation: Universitetet i Oslo

---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Språk och litteratur

Citera det här