"I didn't know what to ask about": First-time mothers' conceptions of prenatal preparation for the early parenthood period.

Petra Pålsson, Linda J. Kvist, Maria Ekelin, Inger Kristensson Hallström, Eva-Kristina Persson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)163–174
TidskriftJournal of Perinatal Education
Volym27
Nummer3
DOI
StatusPublished - 2018

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Annan hälsovetenskap

Citera det här