“I feel like I do not exist”: Adolescent Dissociative Experiences and the Importance of Trauma Type, Attachment, and Migration Background

Bidragets översatta titel : "Jag känner som att jag inte finns": Dissociativa upplevelser hos ungdomar och betydelsen av traumatyp, anknytning och migrationsbakgrund

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

3230 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”"Jag känner som att jag inte finns": Dissociativa upplevelser hos ungdomar och betydelsen av traumatyp, anknytning och migrationsbakgrund”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap