I gliporna blir allt synligt.

Marcin De Kaminski

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

Sammanfattning

De mest långtgående avslöjandena om NSA:s verksamhet handlar inte längre om övervakning i egentlig mening. Inte heller är det avlyssning det rör sig om. Vad man verkar fokusera otroliga resurser på är ett slags direkt offensiva operationer som, alla såväl var för sig som sammantaget, syftar till att försvaga central teknisk infrastruktur.
Originalspråksvenska
SpecialistpublikationSydsvenskan Kultur
StatusPublished - 2014 jan. 14

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Systemvetenskap, informationssystem och informatik med samhällsvetenskaplig inriktning
  • Juridik och samhälle

Citera det här