I lärdomens trädgård : festskrift till Louise Vinge

Christina Sjöblad (redaktör), Mona Sandqvist (redaktör), Birthe Sjöberg (redaktör), Johan Stenström (redaktör)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)Forskning

Sammanfattning

I de fem sinnenas trädgård slår Damen an sitt instrument och musiken ger lyftning och förnöjelse åt alla skapande varelser. Det är naturligt att se Louise Vinge som mittfigur i en lärdomens trädgård, ett tankens och diktens gröna rum, där skilda tiders stämmor ständigt på nytt fås att ljuda genom tolkarens och förmedlarens hängivna arbete.
Kolleger och elever vill med boken I lärdomens trädgård tacka Louise Vinge för vad hon betytt under sin tid som professor i litteraturvetenskap i Lund. 35 skribenter har tagit sig an ämnen från en del av de fält där Louise Vinge gjort bestående insatser som litteraturforskare. Studierna kan därmed samsas under sex huvudrubriker: Litteraturhistorieskrivning, Romantikens idéer och texter, Regionernas litteratur, Berättandets former, Möten mellan texter och I diktens trädgård. Inom dessa ramar anknyter skribenterna till egna specialiteter, vilket gör att boken också speglar aktuella tendenser i dagens lundensiska litteraturforskning.
Originalspråksvenska
Förlag[Publisher information missing]
Antal sidor537
Volym15
ISBN (tryckt)91-7966-392-3
StatusPublished - 1996

Publikationsserier

NamnLitteratur, teater, film, N.S.
Volym15
ISSN (tryckt)0347-7770

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Språk och litteratur

Citera det här