I rättsstatens sprickor: En vänbok till Janne Flyghed

Isabel Schoultz (redaktör), Felipe Estrada (redaktör), Magnus Hörnqvist (redaktör), Anders Nilsson (redaktör), Henrik Tham (redaktör)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)Forskning

Sammanfattning

Det här är en vänbok till, av och om Janne Flyghed, professor i kriminologi vid Stockholms universitet. Vi har samlat ett urval av hans texter, tematiserade efter forskningsområde och med introduktioner av bokens redaktörer. Att det är en vänbok i bokstavlig mening understryks av bokens inledande och avlutande kapitel, skrivna av Jannes barn respektive vännen och författaren Björn Larsson.
I ett försök att sammanfatta Jannes vetenskapliga bidrag har boken fått namnet I rättsstatens sprickor. Under sin karriär har han forskat om spioneri, terrorism och organiserad brottslighet, hela tiden synat rättsstaten i sömmarna och blottlagt dess sprickor; sprickor som uppstod då politisk effektivitet ställdes mot medborgarnas integritet.
Originalspråksvenska
UtgivningsortStockholm
FörlagKriminologiska institutionen, Stockholms universitet
Antal sidor249
ISBN (tryckt)9789189107069
StatusPublished - 2021

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik och samhälle

Citera det här