Ab initio thermo-elasticity of 𝛿-MH𝑥 (M=Zr, Ti)

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

67 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Ab initio thermo-elasticity of 𝛿-MH𝑥 (M=Zr, Ti)”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Matematik

Kemiska föreningar

Ingenjörs- och materialvetenskap

Fysik och astronomi