Idac-alpha: An alpha dosimetry software for normal organs and tissues

M. Andersson, A. Kluge, T. Meyer, E. Koumarianou, S. Mattsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Idac-alpha: An alpha dosimetry software for normal organs and tissues”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap