Identification and characterization of candidate therapeutic targets in acute myeloid leukemia

Mia Eriksson

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

3 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Identification and characterization of candidate therapeutic targets in acute myeloid leukemia”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Immunology and Microbiology

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science