Identification and Functional Characterization of a Novel Susceptibility Locus for Small Vessel Vasculitis with MPO-ANCA

Johanna Dahlqvist, Diana Ekman, Bengt Sennblad, Sergey V Kozyrev, Jessika Nordin, Åsa Karlsson, Jennifer R S Meadows, Erik Hellbacher, Solbritt Rantapää-Dahlqvist, Ewa Berglin, Bernd Stegmayr, Bo Baslund, Øyvind Palm, Hilde Haukeland, Iva Gunnarsson, Annette Bruchfeld, Mårten Segelmark, Sophie Ohlsson, Aladdin J Mohammad, Anna SvärdRille Pullerits, Hans Herlitz, Annika Söderbergh, Gerli Rosengren Pielberg, Lina Hultin Rosenberg, Matteo Bianchi, Eva Murén, Roald Omdal, Roland Jonsson, Maija-Leena Eloranta, Lars Rönnblom, Peter Söderkvist, Ann Knight, Per Eriksson, Kerstin Lindblad-Toh

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Identification and Functional Characterization of a Novel Susceptibility Locus for Small Vessel Vasculitis with MPO-ANCA”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap