Identification of a novel isoform of the cyclic-nucleotide phosphodiesterase PDE3A expressed in vascular smooth-muscle myocytes

Young-Hun Choi, Dag Ekholm, Judith Krall, Faiyaz Ahmad, Eva Degerman, Vincent C. Manganiello, Matthew A. Movsesian

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

46 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Identification of a novel isoform of the cyclic-nucleotide phosphodiesterase PDE3A expressed in vascular smooth-muscle myocytes”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar