Identification of a novel protein kinase Cδ-Smac complex that dissociates during paclitaxel-induced cell death.

Katarzyna Masoumi, Louise Cornmark, Gry Kalstad Lönne, Ulf Hellman, Christer Larsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

10 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Identification of a novel protein kinase Cδ-Smac complex that dissociates during paclitaxel-induced cell death.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar