Identification of a novel, recurrent HEY1-NCOA2 fusion in mesenchymal chondrosarcoma based on a genome-wide screen of exon-level expression data

Lu Wang, Toru Motoi, Raya Khanin, Adam Olshen, Fredrik Mertens, Julia Bridge, Paola Dal Cin, Cristina R. Antonescu, Samuel Singer, Meera Hameed, Judith V. M. G. Bovee, Pancras C. W. Hogendoorn, Nicholas Socci, Marc Ladanyi

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

180 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Identification of a novel, recurrent HEY1-NCOA2 fusion in mesenchymal chondrosarcoma based on a genome-wide screen of exon-level expression data”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap