Identification of B-cell lymphoma subsets by plasma protein profiling using recombinant antibody microarrays.

Frida Pauly, Karin E Smedby, Mats Jerkeman, Henrik Hjalgrim, Mattias Ohlsson, Richard Rosenquist, Carl A K Borrebaeck, Christer Wingren

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

10 Citeringar (SciVal)
397 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Identification of B-cell lymphoma subsets by plasma protein profiling using recombinant antibody microarrays.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap