Identification of COL1A1/2 Mutations and Fusions With Noncoding RNA Genes in Bizarre Parosteal Osteochondromatous Proliferation (Nora Lesion)

Yu Chien Kao, Akihiko Yoshida, Tsung Han Hsieh, Karolin H. Nord, Karim H. Saba, Hitoshi Ichikawa, Jen Wei Tsai, Hsuan Ying Huang, Paul Chih-Hsueh Chen, Christopher D.M. Fletcher, Jen Chieh Lee

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Identification of COL1A1/2 Mutations and Fusions With Noncoding RNA Genes in Bizarre Parosteal Osteochondromatous Proliferation (Nora Lesion)”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap