Identification of Genetic Regions of Importance for Reproductive Performance in Female Mice.

Maria Liljander, Mary-Ann Micha Frisk, Sara Andersson, Patrik Wernhoff, Asa Andersson, Rikard Holmdahl, Ragnar Mattsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

17 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Identification of Genetic Regions of Importance for Reproductive Performance in Female Mice.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap