Identification of heterogenous nuclear ribonucleoproteins (hnRNPs) and serine- and arginine-rich (SR) proteins that induce human papillomavirus type 16 late gene expression and alter L1 mRNA splicing

Chengyu Hao, Lijing Gong, Xiaoxu Cui, Johanna Jönsson, Yunji Zheng, Chengjun Wu, Naoko Kajitani, Stefan Schwartz

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

We have determined the effect of seven serine- and arginine-rich (SR) proteins and 15 heterogenous nuclear ribonucleoproteins (hnRNPs) on human papillomavirus type 16 (HPV16) late gene expression. Of the seven SR proteins analyzed here, SRSF1, SRSF3, and SRSF9 induced HPV16 late gene expression, and five of the SR proteins affected HPV16 L1 mRNA splicing. Of the 15 hnRNP proteins analyzed here, hnRNP A2, hnRNP F, and hnRNP H efficiently induced HPV16 late gene expression, and all of the hnRNPs affected HPV16 L1 mRNA levels or mRNA splicing. Thus, the majority of SR proteins and hnRNPs have the potential to regulate HPV16 L1 mRNA splicing. Strict control of the expression of the immunogenic L1 and L2 capsid proteins may contribute to the ability of HPV16 to cause persistence.

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)563-570
TidskriftArchives of Virology
Volym167
Nummer2
DOI
StatusPublished - 2022

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Mikrobiologi inom det medicinska området

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Identification of heterogenous nuclear ribonucleoproteins (hnRNPs) and serine- and arginine-rich (SR) proteins that induce human papillomavirus type 16 late gene expression and alter L1 mRNA splicing”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här