Identification of low-risk tumours in histological high-grade soft tissue sarcomas

Jacob Engellau, V. Samuelsson, Harald Anderson, B. Bjerkehagen, Pehr Rissler, K. Sundby-Hall, Anders Rydholm

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

25 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Identification of low-risk tumours in histological high-grade soft tissue sarcomas”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap