Identification of new disease mechanisms and treatments for type 2 diabetes based on genetic variants and gene expression networks

Annika Axelsson

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

664 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Identification of new disease mechanisms and treatments for type 2 diabetes based on genetic variants and gene expression networks”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap